Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Hør, østersjøisk, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 21 47
2 1763 18 48
3 1765 18 48
4 1766 18 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.