Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Hør, østersjøisk, Rachetzer, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1760 27 13
2 1761 25 12
3 1762 25 90
4 1763 26 12
5 1764 25 30
6 1765 25 75
7 1766 27 15

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.