Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Hør, hollandsk, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 28 46
2 1760 30 10
3 1761 27 35
4 1762 27 82
5 1763 27 33
6 1764 27 82
7 1765 27 80
8 1766 27 75

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.