Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Hør, ringere sort, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1760 18 13
2 1761 18 7
3 1762 18 52
4 1763 19 0
5 1764 18 24
6 1765 18 71
7 1766 19 16

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.