Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1841 21
2 1842 26
3 1843 33
4 1844 32
5 1845 21
6 1846 20
7 1848 21
8 1855 29
9 1860 20
10 1861 24
11 1862 32
12 1863 36
13 1864 25
14 1865 22
15 1867 57
16 1868 32
17 1869 29
18 1870 42
19 1871 40
20 1872 35
21 1873 29
22 1874 43
23 1875 27

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.