Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 1 45
2 1836 1 98
3 1837 1 118
4 1838 1 106
5 1839 1 101
6 1840 1 39
7 1841 105
8 1842 114
9 1843 1 74
10 1844 1 64
11 1845 1 14
12 1846 1 43
13 1847 1 94
14 1848 1 37
15 1849 1 36
16 1850 1 30
17 1851 1 29
18 1852 1 37
19 1853 1 33
20 1854 1 43
21 1855 1 73
22 1856 2 20
23 1857 1 84
24 1858 1 25
25 1859 1 61
26 1860 1 90
27 1861 1 76
28 1862 1 60
29 1863 1 3
30 1864 1 20
31 1865 1 55
32 1866 1 71
33 1867 1 47
34 1868 1 59
35 1869 1 61
36 1870 1 26
37 1871 1 70
38 1872 1 45
39 1873 1 16
40 1874 1 84
41 1875 2 33
42 1876 2 51

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.