Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HEMP [HAMP] - Hemp (21 cities, magistrates’ reports) - L5_10, indeks, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Nasjonal
Fra Til
1 1832 36 69
2 1833 32 20
3 1834 29 59
4 1835 27 71
5 1836 26 76
6 1837 26 58
7 1838 25 87
8 1839 27 57
9 1840 29 86
10 1841 28 73
11 1842 28 73
12 1843 25 116
13 1844 24 96
14 1845 24 54
15 1846 24 74
16 1847 25 18
17 1848 25 31
18 1849 26 8
19 1850 25 55
20 1851 26 76
21 1852 26 70
22 1853 26 95
23 1854 35 65
24 1855 40 55
25 1856 33 36
26 1857 29 5
27 1858 26 17
28 1859 26 25
29 1860 27 25
30 1861 27 105
31 1862 28 49
32 1863 31 40
33 1864 31 46
34 1865 29 97
35 1866 28 100
36 1867 29 51
37 1868 31 34
38 1869 29 111
39 1870 28 87
40 1871 27 25

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.