Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HEMP [HAMP] - Hemp Drojaner - L5_4, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 2 44
2 1768 2 46
3 1769 2 35
4 1770 2 12
5 1771 2 12
6 1773 2 11
7 1774 2 11
8 1775 2 12
9 1776 2 10
10 1777 2 27
11 1778 2 64
12 1779 2 32
13 1780 2 29
14 1781 2 25
15 1782 2 41
16 1783 2 52
17 1784 2 40
18 1785 2 25
19 1786 2 26
20 1787 2 63
21 1788 2 85
22 1789 2 64
23 1790 2 64
24 1791 2 55
25 1792 2 64
26 1793 2 55
27 1794 2 50
28 1795 2 78
29 1796 3 25
30 1797 3 8
31 1798 3 0
32 1799 3 0
33 1800 3 0
34 1801 3 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.