Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HEMP [HAMP] - Hemp Heede - L5_6, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 1 20
2 1768 1 22
3 1769 1 14
4 1770 1 9
5 1771 1 3
6 1773 1 11
7 1774 1 11
8 1775 1 14
9 1776 1 23
10 1777 1 37
11 1778 1 55
12 1779 1 58
13 1780 1 52
14 1781 1 60
15 1782 1 67
16 1783 1 69
17 1784 1 64
18 1785 1 56
19 1786 1 59
20 1787 1 68
21 1788 1 93
22 1789 2 0
23 1790 2 0
24 1791 1 73
25 1792 1 56
26 1793 1 41
27 1794 1 27
28 1795 1 30
29 1796 1 36
30 1797 1 33
31 1798 1 32
32 1799 1 32
33 1800 1 32
34 1801 1 32

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.