Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_7, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 50 0
2 1816 50 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 5 60
2 1822 6 0
3 1823 6 0
4 1824 4 40
5 1825 3 60
6 1826 3 90
7 1827 4 80

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.