Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_8, mark, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1822 11
2 1823 10
3 1824 7
4 1825 6
5 1826 7
6 1827 8
7 1828 9
8 1829 8
9 1830 8
10 1831 8
11 1832 8
12 1833 6
13 1834 6
14 1835 5
15 1836 5
16 1837 6
17 1838 6
18 1839 7
19 1840 7
20 1841 6
21 1842 6
22 1843 6
23 1844 6
24 1845 6
25 1846 6
26 1847 6
27 1848 6
28 1849 6
29 1850 6
30 1851 6
31 1852 6
32 1853 6
33 1854 9
34 1855 8
35 1856 6
36 1857 7
37 1858 6
38 1859 6
39 1860 6
40 1861 6
41 1862 6
42 1863 7
43 1864 7
44 1865 6

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.