Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HEMP [HAMP] - Hemp Pass - L5_5, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 1 92
2 1768 1 91
3 1769 1 87
4 1770 1 82
5 1771 1 84
6 1773 1 83
7 1774 1 83
8 1775 1 84
9 1776 1 83
10 1777 2 0
11 1778 2 16
12 1779 2 0
13 1780 2 0
14 1781 2 0
15 1782 2 12
16 1783 2 9
17 1784 2 0
18 1785 2 0
19 1786 2 1
20 1787 2 25
21 1788 2 43
22 1789 2 32
23 1790 2 32
24 1791 2 24
25 1792 2 32
26 1793 2 27
27 1794 2 32
28 1795 2 33
29 1796 2 41
30 1797 2 41
31 1798 2 32
32 1799 2 32
33 1800 2 32

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.