Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HEMP [HAMP] - Hemp Riga coarse - L5_2, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 2 92
2 1862 3 10
3 1863 3 52
4 1864 3 44
5 1865 2 103
6 1866 3 25
7 1867 3 44
8 1868 3 67
9 1869 3 58
10 1870 3 42
11 1871 3 21
12 1872 3 30
13 1873 3 32
14 1874 3 32
15 1875 3 30
16 1876 3 28

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.