Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HEMP [HAMP] - Hemp unspecified - L5_9, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Fredrikshald
Fra Til
1 1826 40 10
2 1827 36 19
3 1828 34 61
4 1829 35 74
5 1830 39 27

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.