Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Fat herring C fetsild - D5_17, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1856 3 66
2 1865 3 84
3 1867 3 113
4 1868 3 8
5 1869 3 0
6 1870 3 5
7 1871 3 54
8 1872 2 57
9 1873 3 28
10 1874 2 72
11 1875 2 105
12 1876 3 101

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.