Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Fat herring CX fetsild - D5_18, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1856 2 60
2 1865 3 0
3 1867 2 36
4 1868 2 26
5 1869 2 9
6 1870 1 113
7 1871 1 108
8 1872 1 114
9 1873 1 100

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.