Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Fat herring K fetsild - D5_15, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1856 5 20
2 1865 4 35
3 1867 4 74
4 1868 3 97
5 1869 3 99
6 1870 3 88
7 1871 4 56
8 1872 4 42
9 1873 5 1
10 1874 4 81
11 1875 4 48
12 1876 5 65

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.