Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Fat herring KMC combined fetsild - D5_20, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1873 3 69
2 1874 4 13
3 1875 3 111
4 1876 4 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.