Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Fat herring M fetsild - D5_16, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1854 3 48
2 1856 5 42
3 1863 3 6
4 1864 3 96
5 1865 4 35
6 1867 4 65
7 1868 3 84
8 1869 3 74
9 1870 3 70
10 1871 4 35
11 1872 3 42
12 1873 4 65
13 1874 3 82
14 1875 3 88
15 1876 4 68

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.