Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Herring (Norland) C Nordlandssild - D5_14, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1800 4 0
2 1801 3 24
3 1802 3 48
4 1803 4 0
5 1804 4 48
6 1805 6 0
7 1806 3 0
8 1807 4 0
9 1809 4 0
10 1811 8 0
11 1812 12 0

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1813 6 0
2 1815 30 0
3 1816 30 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 7 0
2 1818 3 0
3 1819 4 0
4 1820 4 0
5 1821 3 0
6 1823 3 0
7 1824 4 0
8 1825 2 60
9 1826 3 0
10 1828 3 0
11 1829 2 30
12 1830 3 0
13 1831 3 0
14 1832 2 60
15 1834 2 60
16 1836 2 30
17 1837 2 0
18 1838 2 96
19 1839 2 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.