Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Herring (Norland) K Nordlandssild - D5_13, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1800 6 0
2 1801 4 72
3 1802 5 0
4 1803 5 48
5 1804 9 0
6 1805 8 48
7 1806 5 0
8 1807 6 0
9 1809 5 0
10 1811 12 0
11 1812 20 0

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1813 8 32
2 1815 45 0
3 1816 50 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 12 0
2 1818 5 0
3 1819 6 0
4 1820 6 0
5 1821 5 0
6 1823 5 0
7 1824 6 0
8 1825 4 0
9 1826 4 0
10 1827 5 0
11 1828 5 0
12 1829 4 30
13 1830 5 0
14 1831 5 0
15 1832 5 0
16 1834 4 60
17 1836 3 90
18 1837 3 0
19 1838 3 96
20 1839 3 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.