Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Large winter herring, export barrels storsild eksportpakket - D5_21, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1867 1 15
2 1868 1 15
3 1869 105
4 1870 1 29
5 1871 1 55
6 1872 108
7 1873 1 62
8 1874 1 67
9 1875 1 59

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.