Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Large winter herring, fish barrels storsild fiskepakket - D5_23, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1867 107
2 1868 114
3 1869 91
4 1871 115
5 1873 1 0
6 1874 1 16
7 1875 1 15

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.