Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Large winter herring, round gutted storsild rundsløyet - D5_22, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1869 3 6
2 1870 4 102
3 1871 5 89
4 1872 3 76
5 1873 5 103
6 1874 5 119
7 1875 5 103

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.