Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Norland Herring C Nordlandssild - D5_6, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 2 48
2 1768 3 24
3 1769 1 59
4 1770 1 88
5 1771 2 64
6 1773 2 32
7 1774 1 49
8 1775 1 57
9 1776 1 72
10 1777 3 26
11 1778 2 32
12 1779 2 51
13 1780 3 30
14 1781 2 89
15 1782 2 24
16 1783 3 64
17 1784 2 67
18 1785 2 88
19 1786 3 53
20 1787 3 48
21 1791 2 3
22 1792 2 32
23 1793 2 37
24 1794 3 0
25 1795 3 24
26 1796 3 0
27 1797 2 80
28 1798 2 0
29 1799 2 32
30 1801 4 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.