Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Norland Herring K Nordlandssild - D5_4, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 3 32
2 1768 4 32
3 1769 2 64
4 1770 3 20
5 1771 4 0
6 1773 3 32
7 1774 2 27
8 1775 2 29
9 1776 2 38
10 1777 4 6
11 1778 2 89
12 1779 3 70
13 1780 5 6
14 1781 5 48
15 1782 3 18
16 1783 5 16
17 1784 3 46
18 1785 3 69
19 1786 5 34
20 1787 5 12
21 1788 5 0
22 1789 5 12
23 1790 6 40
24 1791 3 18
25 1792 3 72
26 1793 3 59
27 1794 5 32
28 1795 6 0
29 1796 5 0
30 1797 7 60
31 1798 5 18
32 1799 7 0
33 1800 8 24
34 1801 6 66
35 1802 6 24
36 1803 6 0
37 1811 20 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.