Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Norland Herring M Nordlandssild - D5_5, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1788 3 48
2 1789 3 48
3 1790 4 0
4 1791 2 64
5 1792 2 92
6 1793 2 85
7 1794 4 16
8 1795 4 48
9 1796 4 0
10 1797 5 0
11 1798 3 66
12 1799 5 0
13 1800 6 0
14 1803 4 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.