Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Spring herring large vårsild - D5_10, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1768 2 69
2 1769 2 9
3 1770 2 7
4 1771 2 2
5 1773 2 29
6 1774 2 10
7 1775 2 83
8 1776 2 11
9 1777 2 85
10 1778 2 58
11 1779 2 31
12 1780 2 7
13 1781 3 24
14 1782 4 54
15 1783 4 11
16 1784 3 74
17 1785 3 64
18 1786 4 34
19 1810 13 0
20 1811 18 0
21 1812 14 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1818 3 34
2 1819 4 15
3 1820 2 104
4 1822 3 79
5 1823 1 108
6 1824 2 56
7 1825 1 96
8 1826 1 66
9 1828 2 23
10 1829 2 76

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.