Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Summer herring C sommersild - D5_3, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 1 80
2 1768 1 82
3 1769 1 71
4 1770 1 83
5 1771 2 0
6 1773 1 70
7 1774 1 37
8 1775 1 36
9 1776 1 68
10 1777 2 0
11 1778 2 26
12 1779 2 27
13 1780 2 30
14 1781 2 22
15 1782 1 89
16 1783 2 54
17 1784 2 36
18 1785 2 3
19 1786 2 8
20 1787 2 19
21 1788 2 23
22 1789 2 64
23 1790 3 12
24 1791 2 73
25 1792 2 40
26 1793 2 34
27 1794 2 46
28 1795 3 10
29 1796 2 70
30 1797 2 70
31 1798 2 66
32 1799 2 16
33 1800 2 85

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.