Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Summer herring K sommersild - D5_1, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 4 12
2 1768 3 82
3 1769 3 21
4 1770 3 63
5 1771 4 0
6 1773 3 32
7 1774 3 16
8 1775 3 30
9 1776 3 25
10 1777 4 31
11 1778 4 17
12 1779 4 49
13 1780 5 16
14 1781 5 24
15 1782 4 38
16 1783 5 19
17 1784 4 64
18 1785 4 75
19 1786 5 65
20 1787 5 50
21 1788 4 88
22 1789 5 20
23 1790 6 29
24 1791 5 27
25 1792 4 76
26 1793 4 77
27 1794 5 45
28 1795 6 56
29 1796 5 58
30 1797 7 4
31 1798 6 91
32 1799 7 18
33 1800 6 95
34 1801 6 49
35 1802 7 95
36 1803 9 0
37 1804 9 0
38 1805 8 48
39 1806 10 48
40 1811 24 23
41 1812 50 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.