Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Summer herring M sommersild - D5_2, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1790 3 0
2 1791 3 64
3 1792 3 32
4 1793 3 26
5 1794 4 12
6 1795 4 62
7 1796 4 0
8 1797 4 54
9 1798 4 78
10 1799 4 64
11 1800 4 53
12 1806 7 48
13 1811 20 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.