Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Summer herring Norland C sommersild - D5_9, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1800 2 85
2 1801 4 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1818 2 48
2 1819 2 72
3 1820 4 77
4 1821 2 60
5 1828 4 80
6 1829 3 90
7 1830 4 97
8 1831 5 0
9 1832 4 14
10 1833 4 10
11 1834 4 45
12 1835 4 69
13 1836 4 12
14 1837 3 40
15 1838 2 96
16 1839 3 79
17 1840 3 93
18 1841 4 82
19 1842 5 0
20 1844 3 90
21 1848 3 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.