Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Summer herring Norland K sommersild - D5_7, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1800 7 60
2 1801 6 72
3 1802 7 80
4 1803 7 93
5 1804 9 0
6 1805 8 48
7 1806 10 48
8 1811 23 18
9 1812 50 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1818 9 29
2 1819 8 100
3 1820 11 48
4 1821 7 0
5 1822 8 0
6 1828 7 90
7 1829 6 62
8 1830 8 7
9 1831 8 0
10 1832 7 88
11 1833 8 72
12 1834 7 90
13 1835 9 0
14 1836 6 46
15 1837 5 55
16 1838 4 96
17 1839 5 34
18 1840 5 84
19 1841 6 76
20 1842 7 31
21 1844 4 60
22 1847 4 24
23 1848 5 0
24 1851 3 93

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.