Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HERRING [SILD] - Summer herring Norland M sommersild - D5_8, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1800 5 26
2 1803 4 0
3 1806 7 48
4 1811 20 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1818 6 0
2 1819 5 100
3 1820 8 15
4 1821 5 0
5 1822 6 0
6 1828 6 80
7 1829 4 114
8 1830 6 53
9 1831 6 102
10 1832 6 27
11 1833 6 78
12 1834 6 15
13 1835 6 68
14 1836 5 23
15 1837 4 40
16 1838 3 96
17 1839 4 88
18 1840 4 91
19 1841 5 82
20 1842 6 41
21 1844 3 116
22 1847 4 24
23 1848 4 38
24 1851 3 63
25 1854 3 48
26 1856 5 42
27 1863 3 6
28 1864 3 96
29 1865 4 35

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.