Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HIDES [HUDER] - Cowhides - I1_3, mark, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 6
2 1862 5
3 1863 5
4 1864 6
5 1865 6
6 1866 6
7 1867 5

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.