Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HIDES [HUDER] - Cowhides raw - I1_5, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1874 23
2 1875 21
3 1876 18

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.