Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HIDES [HUDER] - Oxhides - I1_1, mark, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1841 5
2 1861 5
3 1863 5
4 1864 5
5 1865 5
6 1866 5
7 1867 4
8 1868 5

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.