Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HOOPS [TØNNEBÅND] - Cork - K4_1, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 108
2 1863 90
3 1864 93
4 1866 110
5 1867 114
6 1868 102
7 1869 94
8 1870 77
9 1871 88
10 1872 108
11 1873 1 22
12 1874 1 76
13 1875 1 32
14 1876 115

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.