Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HOOPS [TØNNEBÅND] - Willow hoops pilebånd - K3_1, bunt, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 21
2 1862 18
3 1863 16
4 1864 16
5 1866 16
6 1868 22
7 1869 20
8 1870 20
9 1871 20
10 1872 29
11 1873 27
12 1874 21
13 1875 20
14 1876 20

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.