Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HOPS [HUMLE] - Braunschweig - F9_3, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1768 5 70
2 1769 4 28
3 1771 6 88
4 1773 6 0
5 1774 5 28
6 1775 4 88
7 1776 4 61
8 1777 4 68
9 1778 8 0
10 1779 6 0
11 1780 5 17
12 1781 6 72
13 1782 5 52
14 1783 7 43
15 1784 6 60
16 1785 8 9
17 1786 6 84
18 1787 9 87
19 1788 10 88
20 1789 8 28
21 1790 7 38
22 1791 6 74

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.