Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HOPS [HUMLE] - Flanders - F9_1, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 10 72
2 1768 9 4
3 1769 4 26
4 1770 7 56
5 1771 6 20
6 1773 4 64
7 1774 4 20
8 1775 3 85
9 1776 3 56
10 1777 4 17
11 1778 7 82
12 1779 5 8
13 1780 4 48
14 1781 6 79
15 1782 5 52
16 1783 7 93
17 1784 6 60
18 1785 8 0
19 1786 6 84
20 1787 10 8
21 1788 10 1
22 1789 7 40
23 1790 6 35
24 1791 6 32
25 1792 6 24
26 1793 6 56
27 1794 10 68
28 1795 8 83
29 1796 6 4
30 1797 6 57
31 1798 7 48
32 1799 8 7
33 1800 9 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.