Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

HOPS [HUMLE] - Rehberg - F9_2, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1768 7 3
2 1769 2 54
3 1770 4 14
4 1771 4 53
5 1774 3 0
6 1775 2 83
7 1776 2 64
8 1777 3 0
9 1778 6 19
10 1779 4 0
11 1780 3 4
12 1781 4 0
13 1782 3 92
14 1783 4 0
15 1784 3 92
16 1785 4 0
17 1786 4 0
18 1787 4 91
19 1788 4 72
20 1789 3 76
21 1790 3 56
22 1791 3 64
23 1792 3 43
24 1793 3 10
25 1794 5 0
26 1795 4 27
27 1796 3 0
28 1797 3 0
29 1798 3 0
30 1799 3 0
31 1800 3 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.