Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Hagl, pund, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 6 0
2 1760 6 2
3 1761 6 17
4 1762 6 3
5 1763 6 18
6 1764 6 18
7 1765 6 0
8 1766 6 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.