Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Hamp, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 17 53
2 1760 17 52
3 1761 18 3
4 1762 19 6
5 1763 17 12
6 1764 18 38
7 1765 19 40
8 1766 21 38

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.