Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Hamp, ren, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1816 47 49

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1815 53 56

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1816 53 67

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1815 60 5

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.