Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Hamp, rigsk, ren, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 3 35
2 1738 2 55
3 1739 2 61
4 1740 2 62
5 1741 2 68

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.