Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Hamp, strye, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 1 63
2 1738 1 78
3 1739 1 70
4 1740 1 39
5 1741 1 52
6 1742 1 8
7 1743 1 76
8 1746 1 79
9 1747 1 78
10 1750 1 52
11 1751 1 54

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.