Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Hansker, gamle, par, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Provianttakst

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Fritzøe
Fra Til
1 1746 10
2 1747 10
3 1748 10
4 1749 10
5 1750 9
6 1751 3

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.