Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Havre, dansk, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Ukjent-96-24-16

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1816 17 75

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Christiania Moss V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1719 1 12 1 48 1 12 1 48
2 1722 72 72

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1815 13 23

Provianttakst

Ukjent-96-24-16

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1816 23 84

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1737 1 12
2 1742 2 78
3 1743 2 8
4 1744 1 71
5 1745 1 58
6 1746 1 58
7 1747 1 57
8 1748 1 45
9 1751 1 52
10 1755 1 46
11 1760 1 86
12 1761 2 5
13 1765 2 27
14 1766 2 68
15 1767 2 68
16 1768 2 12
17 1769 2 16
18 1770 2 1
19 1771 2 78
20 1772 3 62
21 1773 3 8
22 1774 2 5
23 1775 2 12
24 1776 2 0
25 1777 2 2
26 1778 2 27
27 1779 2 14
28 1780 2 26
29 1781 2 23
30 1782 2 54
31 1783 2 58
32 1784 2 72
33 1785 2 80
34 1786 2 68
35 1787 2 53
36 1788 2 53
37 1789 2 87
38 1790 3 0
39 1791 2 68
40 1792 2 7
41 1793 2 26
42 1794 2 28
43 1795 2 73
44 1797 2 45
45 1798 2 28
46 1799 3 76
47 1800 3 69
48 1801 5 0
49 1802 3 44
50 1803 5 4
51 1804 4 65
52 1805 4 28
53 1806 4 73
54 1807 4 62
55 1808 4 50
56 1809 6 64
57 1811 14 8
58 1812 27 45

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Røros kobberverk
Fra Til
1 1815 17 90

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.