Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Havre, efterskreven, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Flekkefjord
Fra Til
1 1751 1 6
2 1752 1 18 1 20
3 1753 1 22
4 1754 1 18
5 1757 1 60
6 1758 1 87

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.